Mitra Global Services

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ

SII

El Subministrament Immediat d'Informació SII) és el sistema de tramitació de l'IVA, desenvolupat per l'Agència Tributària (AEAT), per a la gestió electrònica dels llibres de registre de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquest nou sistema obliga a subministrar la informació relativa als registres de facturació (expedides i rebudes) a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària en un termini màxim de quatre dies, incloses les factures simplificades.

mitra-aeat-sii

Compleix amb la presentació de l'IVA des del teu ERP

El col·lectiu inclòs al "SII", està integrat per tots aquells subjectes passius QUE tenen l'obligació d'AUTO LIQUIDAR l'impost sobre el valor afegit de manera mensual

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions de €).
 • Grups d'IVA.
 • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA).

De manera addicional qualsevol altre subjecte passiu que així ho volgués pot optar per la seva aplicació. Aquesta opció implicarà que la seva obligació d'autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema almenys durant l'any natural per al qual s'exercita l'opció.

Com podem ajudar-te?
Business Central incorpora la funcionalitat del SII però a més distribuïm un vertical que encara simplifica més la gestió i validació de la tramitació. Podem donar-te suport i formació en totes dues opcions.

mitra-gs-sii
mitra-aeat-sii

  mitra-gs-ayuda

  SUPORT TÈCNIC I ASSISTÈNCIA REMOTA

  Vols comunicar-nos una consulta o incidència?

  Si vols comunicar-nos algun tipus d'incidència o tens qualsevol consulta, fes clic en el següent botó i registra't. El nostre equip t'ajudarà!

  CAT